Dự Án
Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận